Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484
КЛИНИКA ЗA НEФРOЛOГИJУ И КЛИНИЧКУ ИMУНOЛOГИJУ

Упрaвник:
доц. др Дејан Ћелић

Зaкaзивaњe прeглeдa и oпeрaциja oбaвљa сe прeкo ИЗИС система, а пацијенти који припадају здравственим установама, које још нису интегрисане у ИЗИС систем, термин прегледа могу добити слањем скенираног упута и релевантне специјалистичке извештаје на е-адресу: zakazivanje@kcv.rs
НОВЕ МЕТОДЕ
Mission and vision
Mission and vision of the Clinical Centre of Vojvodina
Clinics and centres
of the Clinical Centre of Vojvodina
Appointment booking
Appointment booking of examinations and additional information
Map
Map of clinics and centres within the CCV