Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484
Клиника за хематологију

Управник:
проф. др Ивана Урошевић

Клиника за хематологију је терцијарна здравствена установа у којој се обавља здравствена, наставна и научноистраживачка делатност.

Клиника располаже стационарним делом, хематолошком дневном болницом и амбулантном службом. На овај начин се обезбеђује здравствена заштита за подручје првенствено Новог Сада и Јужнобачког округа, као и терцијарна здравствена заштита за становнике целе Војводине. Стационарни део Клинике има 36 постеља уз одељење специјалне интензивне неге са јединицом за трансплантацију матичне ћелије хематопоезе, док дневна болница има 6 постеља, намењених свим болесницима на терапији лековима који делују на молекулском нивоу, болесницима са територије Војводине чије лечење захтева примену моноклонских антитела, као и свим оболелима од хемофилије. Клиника за хематологију је установа са једном од најдужих традиција у региону у спровођењу трансплантације матичне ћелије хематопоезе која датира из 1978. године. Спроводи се аутолога и алогена трансплантација матичних ћелија од сродних давалаца са мијелоаблативним и кондиционим режимима редукованог интензитета, као и аферезне процедуре. За потребе процеса трансплантације, али и лечења других болесника на високодозним хемиотерапијским режимима, на располагању је одељење специјалне интензивне неге са јединицом за трансплантацију опремљеном специјалним ХЕПА (high efficiency particulate air module) филтером.

У оквиру Поликлинике Клиничког центра Војводине, функционише и амбуланта Клинике за хематологију у којој се лече болесници за бенигним и малигним хематолошким болестима, а спроводе се и дијагностичке процедуре аспирационе пункције и биопсије костне сржи. Од ове године, почео је са радом и Конзилијум Клинике са циљем пружања стручно-методолошке подршке регионалним здравственим установама као и ефикасније дијагностике, праћења и лечења хематолошких болесника из целе Војводине.

Клиника за хематологију је наставна база Медицинског факултета у Новом Саду. Сарадници и наставници учествују у практичној и теоријској настави на Катедри за интерну медицину  за студенте интегрисаних академских студија медицине, интегрисаних академских студија стоматологије, основних струковних и основних академских студија здравствене неге и основних академских студија медицинске рехабилитације. Настава се одвија на српском и енглеском језику. У Клиници се одвија едукација лекара на специјализацији из опште медицине и интерне медицине, као и лекара на супспецијализацији из хематологије.

У Клиници за хематологију се спроводе и клиничка испитивања чији се посебан значај огледа у омогућавању приступа наших болесника новим лековима као и давању доприноса у истраживању истих.

Зaкaзивaњe прeглeдa и oпeрaциja oбaвљa сe прeкo ИЗИС система, а пацијенти који припадају здравственим установама, које још нису интегрисане у ИЗИС систем, термин прегледа могу добити слањем скенираног упута и релевантне специјалистичке извештаје на е-адресу: zakazivanje@kcv.rs
НОВЕ МЕТОДЕ
Mission and vision
Mission and vision of the Clinical Centre of Vojvodina
Clinics and centres
of the Clinical Centre of Vojvodina
Appointment booking
Appointment booking of examinations and additional information
Map
Map of clinics and centres within the CCV