Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

Акредитација

АКРЕДИТАЦИЈА

Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине. (Закон о здравственој заштити Републике Србије, члан 214).

Развијајући културу сталног унапређења квалитета дефинисани су нивои одговорности на којима се планирају, организују, управаља, контролише и унапређује квалитет здравствених и нездравствених услуга које се пружају. Клинички центар Војводине је уз слоган „квалитет је посао свих” у здравственом систему стандардизовао процесе рада у складу са критеријумима Агенције за акредитацију здравствених установа и јула 2015. године стекао сертификат о акредитацији на три године.

КОНТАКТ

пoмoћник дирeктoрa зa кoнтрoлу квaлитeтa пружaњa здрaвствeних услугa:
проф. др Катарина Шарчев

021/487-2217
021/487-2247;